Skadedyrkontroll i Stavanger

Vi er godt kjent i Stavanger og har lang erfaring med å bekjempe skadedyr lokalt.

Stavanger og områdene rundt består av varierte strøk, med alt fra urbane strøk til jordbruk med både driftsbygninger og store uteområder. Det finnes mange privatboliger og også næringsbygg som skadedyr prøver seg på.

Det urbane gjør at rotter, mus og andre skadedyr trives. De trives også på gårder med mye tilgang til mat. Av den grunn jobber vi effektivt og målrettet for å redusere skadedyrenes muligheter og interesse av å oppholde seg i dine omgivelser. Metodene sørger også for å sikre at de ikke kommer tilbake, eller holde populasjonen nede.

Det å utføre skadedyrkontroll i en by med denne type bebyggelse kan være utfordrende. Derfor er det viktig med erfaring og kompetanse, slik at bekjempelsene blir utført på en trygg og effektiv måte.

Kontakt oss i Stavanger Skadedyr for hjelp med skadedyr i området.

Send en uforpliktende henvendelse

7 + 7 =

Kontakt oss ved behov for hjelp med skadedyr i Stavanger

Stavanger Skadedyr har lang erfaring og kompetanse innen skadedyrbekjempelse. Vårt mål er å gi kundene våre den beste mulige servicen, samtidig som vi effektivt og til riktige priser utfører våre oppdrag.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller for å bestille en befaring.

Hvilke skadedyr er vanlig å bekjempe i Stavanger?

 • Bli kvitt rotter
 • Fjerne mus
 • Bekjempelse av skjeggkre
 • Bli kvitt maur
 • Brun pelsbille (majorstubillen)
 • Fjerning av vepsebol
 • Veggedyr behandling
 • og andre typer skadedyr

Våre oppdrag er varierte. Vi har erfaring og kompetanse på de fleste skadedyrene som dukker opp.

Hvilke metoder bruker vi for bekjempelse?

Det er mange måter å kontrollere skadedyr på, og det er viktig å velge en metode som er tilpasset den aktuelle situasjonen. Vi tar hensyn til beboere, kjæledyr og bygningen din. Det er ikke alltid skadedyrkontroll behøver å utføres med dyre, avanserte tekniker, ofte er enkle små grep tilstrekkelig for å kontrollere et skadedyrangrep.

Metoder som kan benyttes er:

 1. Fysiske sperrer: Dette inkluderer bruke av produkter som skal hindre skadedyr i å komme inn i boligen din. Dette kan være, fugemasse, stålull, metallnett, musebørster eller annet egnet produkt.
 2. Mekaniske feller: Dette inkluderer å bruke prodkter for å drepe eller fange skadedyr. Dette kan være alt fra musefeller, fangstbur, elektriske rottefeller, lysfeller mot insekter og annet fangstutstyr.
 3. Kjemiske midler: Dette inkluderer å bruke insektmidler for å kontrollere skadedyr. Kjemikalier kan være alt fra forgiftet åte til sprøytemiddel og gasser.
 4. Bruk av kulde eller varme: Dette bruker varme eller kulde for å drepe skadedyr. Varme eller kulde kan være alt fra fryseboks, steam maskin, frysecontainere, vaskemaskin, tørketrommel, badstu eller annet som produserer ønsket temperaur for å ta livet av skadedyr.

Tvilsomme fangstmetoder bør ikke benyttes. Kjerringråd og andre : Dette inkluderer å bruke usikre og farlige metoder for å fange skadedyr. Usikre og ideer om bruk av ikke utprøvde metoder for å bli kvitt skadedyr er ikke noe vi anbefaler. Dette kan føre til større problemer med skadedyr enn utgangspunktet var. Disse metodene kan til og med være direkte farlige for beboere og brukere av boligene eller områdene de blir utført i.

Trenger vi skadedyrkontroll?

Det er et godt spørsmål, og det er ikke alltid nødvendig å bruke dyre metoder for kontroll eller fjerning av skadedyr. Noen ganger kan de enkle og rimelige måtene være vel så bra.

Ta kontakt med oss, ditt lokale skadedyrfirma, for hjelp eller bare noen gode råd. Vi har mye erfaring med skadedyr i Stavanger, Sandnes og områdene rundt. Husk det er viktig at du velger riktig metode for skadedyrkontroll.

Serviceavtaler

Serviceavtaler

Mange privatpersoner og bedrifter ønsker å ha noen som følger opp mot skadedyr, og det kan vi gjøre. Vi inngår gjerne en serviceavtale for HORECA bedrifter og andre. Det kan være en generell serviceavtale, eller rettet mot et spesifikt skadedyr som maur, flygende insekter, mus og rotter, og også skjeggkre og veggedyr.

Veggedyr

Veggedyr

Vi hjelper deg gjerne med å bli kvitt veggedyr i din bolig i Stavanger, eller andre steder i Rogaland.

Veggedyr bekjempes med limfeller, med rydding, med damp, med tørkepulver og med veggedyrskåler. Alt dette kan vi gjøre for deg.

Rotter og mus

Gnagere: Rotter og mus

Det er et kjent problem med rotter og mus i Stavanger, og vi er flinke på å bekjempe den type skadedyr. Ta kontakt med oss hvis du mistenker eller vet at du har problemer med skadedyr

Kakerlakker

Kakerlakker

Spesielt tysk kakerlakk sprer seg i Stavanger, og dette er et skadedyr det ikke er smart å prøve å utrydde selv. Kakerlakker tåler godt gift fra insektssprayer, og de blir til og med mer og mer resistente mot denne giften. Vi anbefaler spesiell åtegift til bekjempelse av kakerlakker, og det er gift som kun godkjente skadedyrteknikere har lov til å håndtere.

Skjeggkre og sølvkre

Skjeggkre og sølvkre

Mange sliter med å se forskjell på disse, og det er egentlig helt ok,. Bare ring når du får problemer med dem, for de er vanskelige å bli kvtt selv.

Vi bekjemper disse med spesiell åte som vi legger som små prikker langs med lister i huset.

Mer info om Stavanger

Info

Stavanger er en by og kommune i Rogaland som ligger sørvest i Norge. Stavanger er Norges fjerde største bykommune med 142 034 innbyggere. Den 1. januar 2020 ble Finnøy kommune og Rennesøy kommune slått sammen med Stavanger til nye Stavanger kommune.

Kommunen ligger på Nord-Jæren og utgjør sammen med Sandnes, Sola og Randaberg landets tredje største byområde med 242 819 innbyggere. Stavanger kommune grenser til Randaberg, Sandnes, Sola, og i nord til Bokn.

Stavanger er en del av Låg-Jæren, et flatt landområde som hovedsakelig består av myr, sand, aur og stein. Stavanger grenser til havet i vest og Boknafjorden i nordøst. Låg-Jæren strekker seg fra Ogna-elven i sør til Tungenes i nord, der den nordligste delen inkludert Stavanger kalles Nord-Jæren. Byen ligger i et kystlandskap hvor størsteparten av kommunens areal ligger mellom 0 og 50 moh. Landskapet har et karakteristisk utseende med knauser og hauger hvor det ikke er bebyggelse eller landbruk. Byen er nært knyttet til sjø og vann, med fem innlandsvann og tre fjorder (Hafrsfjord, Byfjorden og Gandsfjorden). Sjø og vann danner landskapsrom og linjedrag og gir samtidig en rik strandsone med vegetasjon og dyreliv.

Terrenget er lavtliggende. 49 % av arealet ligger under 20 moh., mens 7 % er 60 moh. Bandåsen på øya Ombo i Ryfylke er Stavanger kommunes høyeste fjell. Fjellet ligger helt nordøst på øya, like ved kommunegrensa mot Hjelmeland, og faller bratt ned mot sjøen i øst og nord. Toppen på Bandåsen ligger 513,9 moh. De høyeste punktene i Stavanger by er Ullandhaug (138,95 moh.), fulgt av Jåttånuten (137,87 moh.).

Byen har vokst frem på begge sider av et søkk som går tvers gjennom terrenget med brattheng og bakker opp fra bunnen. I forlengelsen av Boknafjorden og Byfjorden skjærer Vågen seg inn i søkket fra nordvest, mens Hillevågsvatnet trenger seg inn fra Gandsfjorden ved Strømmen i sørøst. Breiavatnet ligger mellom de to fjordtarmene.

Byen ble først utvidet i 1849. Ved kommunesammenslåingen i 1965 kom betydelige jordbruksområder innenfor byens grenser, men på grunn av befolkningsveksten og den høye andelen dyrket jord er det konflikter mellom jordbruks- og utbyggingsinteresser. Kommunen og fylket samarbeider med Sandnes og andre kommuner om videre utbygging av byområdet for å spare jordbruket.

Gamle Stavanger består av 173 vernede og restaurerte trehus som ble oppført på slutten av 1700- og begynnelsen på 1800-tallet. Området, som også er kjent som Straen, er Nord-Europas best bevarte trehusbebyggelse. De fleste husene er små og hvitmalte. Stavanger har mottatt flere priser for bevaringen av Gamle Stavanger. Husene er delvis i privat og delvis i kommunal eie.

Villa Blidensol i Øvre Strandgate er trolig Stavangers eldste hus, etter Domkirken og Bispekapellet. Det antas å være bygget tidlig på 1700-tallet, men kan også være bygd på slutten av 1600-tallet.

Info fra Wikipedia

 

Ta kontakt for skadedyrkontroll i Stavanger

Vi hjelper deg gjerne med å bli kvitt ditt skadedyrproblem.

Stavanger skadedyrkontroll