Det skadedyret som bekymrer folks mest er mus og rotter. Og det er god grunn til at folks bekymrer seg for å bringe slike skadedyr inn i hjemmene sine: De kan gjøre mye (og dyr) skade på kort tid, og de kan spre smittsomme sykdommer og plager. Mus som gnager på biter...